Barion Pixel
A BCaC.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános Szerződési Feltételek Hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.bcac.hu weboldal-t meglátogató, olvasó, és felhasználó (továbbiakban: Felhasználók) ügyfelekre vonatkozó szabályokat, előírásokat, valamint a Weboldalt üzemeltető Illés Csaba E.V. (7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 17-19. Adószám: 67562644-2-37; EU. adószám: HU 67562644; E.V.: 50415887) egyéni vállalkozóval (továbbiakban: Szolgáltató) a weblapon keresztül, mint távollévő szerződő felek által kötött adásvételi szerződés  és más szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján szerződéses jogviszonyban álló ügyfelekre, vásárlókra,  egyéb üzleti partnerek (továbbiakban: Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.bcac.hu weboldalon keresztül történik.

1.2. Weboldal üzemeltetője: Illés Csaba EV. (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 17-19. Adószám: 67562644-2-37; EU. adószám: HU 67562644; E.V.: 50415887), +36 30 370 2073

1.3. Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2019. szeptember 08.

Az eltérő, később hatályba lépő ÁSZF-eket a Ügyfeleink megtalálják weblapunkon, kiemelve annak hatálybalépésének dátumát. Jelen ÁSZF az új ÁSZF hatályba lépésével hatályát veszti, ez azonban nem érinti a hatálya alatt létrejött ügyletekre vonatkozó előírásokat.

Az ÁSZF Hatályba lépésétől annak rendelkezései valamennyi Felhasználóra, Ügyfélre vonatkoznak. Az Ügyfelek a Szerződés megkötésével elismerik, hogy az aktuális ÁSZF-et elolvasták,- megismerték, és annak rendelkezéseit a Szerződés aláírásával magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A hatályos  ÁSZF Szerződéseink mellékletét  képezi.

1.4. Szolgáltató fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, melyet Ügyfél elfogad. Szolgáltató az Ügyfél problémamentes jogértelmezésée érdekében a módosítás dátumát a módosított ÁSZF elnevezésében feltűnteti.

1.5. Az ÁSZF tárolhatósága honlpunkon keresztül biztosított, Ön azt lementheti számítógépére, illetve kinyomtathatja, vagy egy külön fájlformátumban („pdf”) letöltheti számítógépére. Letöltés.

2. Értelmező rendelkezések

Vásárló/Vevő: ügyfeleink között megkülönböztetünk fogyasztó és vállalkozó vásárlókat, akikre eltérő jogszabályok vonatkoznak.
Vevő tudomásul veszi, hogy érvényes jogügyletet a Ptk. rendelkezései értelmében csak 14. életévének betöltését követően tehet (14-18 éves kor között ez mindösszesen a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezésére irányulhat).

    Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül köt szerződést/vásárol/ Szolgáltatóval.

    Vállalkozó: az a természetes,- vagy jogi személy, aki a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körének gyakorlása során jár el, köt szerződést Szolgáltatóval (pl. gazdasági társaság, egyesület, alapítvány). Amennyiben a vállalkozó a szerződéskötés során megadja cégnevét, székhelyének címét, adószámát az ÁSZF és egyéb törvények Vállalkozókra vonatkozó előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

    ÁSZF: Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta.

3. Szerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgyául szolgáló termékek (ingók) a  Szolgáltató tulajdonát képezik.

3.2. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére a megadott kapcsolati elérhetőségeken.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve – az általános forgalmi adót már tartalmazza és forintban értendő. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja..

Az esetleges elírásokból,- internetrendszer hibájából (lassú működés, frissítés) eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

3.3. Szerződés folyamata

3.3.1. Megrendelés

Az áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztráció szükségességéről a vásárlás folyamán értesítjük a fogyasztót.

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt 5 évig őrzi.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.3.2. Fizetési lehetőségek

Telephelyen történő átvétel esetén: készpénzes fizetés.

Csomagküldés esetén: előre utalással, vagy BARION rendszer használatával kártyás fizetés.

Az online bankkártyás fizetések a BARION rendszerén keresztül valósulnak meg, mely során a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület, 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192). A termék kiszállítására a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően kerül sor.

Csomagküldés esetén: utánvéttel. ha a vevő a vételárat a termék  kiszállításakor, a GLS futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja megfizetni, azt a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás-átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. Bankkártya használat lehetőségéről a futárszolgálat külön értesíti vevőt.

Vevő tudomásul veszi, hogy a termék tulajdonjoga a teljes vételár megfizetéséig a Szolgáltatót illeti, és addig tulajdonjogát Szolgáltató fenntartja. A  termék  tulajdonjoga  a maradéktalan  vételár  megfizetését  követően  száll  át  a  vevőre,  a  termékkel kapcsolatos kárveszély a termék vevő általi átvételével száll át a vevőre. Szolgáltató kárveszélye a csomagküldő szolgálatnak történő átadással a szállítmányozó cégre száll át, a sérült csomag átvételét követően a vevő terhére esik a sérülésről történő jegyzőkönyv felvételének kezdeményezése a futárszolgálatnál. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató a sérült csomagolás, és esetleges terméksérülésért felelősséget nem vállal.

3.3.3. Szállítási információk

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Házhozszállítással történő rendelés esetén, kérjük, átvételkor ellenőrizze tételesen a csomagolás és a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Abban az esetben, ha a csomagolás sárült, arról azonnal kérje jegyzőkönyv felvételét a futártól. Amennyiben a termékre vonatkozó eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni. Kérjük, észrevételeiről haladéktalanul tájékoztasson elérhetőségeinken, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég (GLS Hungary, Elérhetőség) igénybevételével szállítja házhoz. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Bővebb információt honlapunkon a szállítási feltételek menüpont alatt talál: https://www.bcac/oldal/altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.5. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Amennyiben a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt következő módon teheti meg:

fogyasztónak minősülő személy a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől. A fogyasztó az elállás jogával a Szolgáltató részére, postai,- és email (info@bcac.hu) elérhetőségére küldött levélben élhet. A postai levél formájában  tett  nyilatkozatot határidőben közölt akkor, ha azt a fogyasztó a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül postára adja a Szolgáltató 7150 Bonyhád, Perczel mór u. 17-19. szám alatti székhelyére és  ennek igazolására kétség esetén képes. Az elállási nyilatkozat megtehető a termék visszaküldésével azonos időben, csomagban is. Fogyasztó az elállási nyilatkozatot a 45/2014. (II. 26.) Korm.  rendelet  2. mellékletében  található  nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti, melyet megtalál az  ÁSZF 1. sz. mellékletében.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék átvételtől számított 14 napon belüli és a „küldő címmel” azonos címre történő visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

A terméket elállás esetén eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a BCaC.hu kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul olyan módon fizeti vissza a vásárlónak, amilyen módon ő azt megfizette, illetve amilyen módon ő azt kéri.

Vállalkozó nem állhat el a Szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó a Szolgáltató hozzájárulásával a termék átvételétől számított 14 napon belül eláll az adásvételtől, tudomásul veszi, hogy a részére visszautalandó összeg annyival csökken, amennyivel időközben a termék ára csökkent, illetve akkora összeggel, amennyit Szolgáltató kénytelen ráfordítani a termékre, hogy az újra értékesíthetővé váljon (csomagolás etc.). Amennyiben Szolgáltató a terméket értékcsökkent termékként kénytelen értékesíteni az értékcsökkenés mértéke a vállalkozó részére visszautalandó összegből levonásra kerül.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • valamint számítógépes szoftver, operációs rendszer példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, termékkulcsot megnyitotta valamint
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

4. Garancia:

Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő GARANCIA tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

Bővebb információt honlapunkon a Magunkról/garancia menüpont alatt talál: https://www.bcac/oldal/szallitasi-es-garancialis-feltetelek

4.1.  Felelősség:

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek feltöltésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

5. Adatkezelés

A BCaC.hu ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés teljesítési feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az webáruház használata során a BCaC.hu részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és kifejezett írásos kérés hiányában nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez szükséges, melyről azonban a természetes fél a rendelés során értesül.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a BCaC.hu kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a cég bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@BCaC.hu e-mail címen.

További adatvédelmi kérdésekről tájékozódjon honlapunkon, és tekintse át Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

6. Jogérvényesítési jog

Amennyiben a felek nem találnak közös megoldást jogvitájukra, a fogyasztó kezdeményezheti a Békéltető Testületi eljárást (Tolna Megyei Békéltető Testület, Elnök: Dr. Gáll Ferenc, Cím:  7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefon: 06-74-411-661, Mobil: 06-30-6370-047, Fax: 06-74-411-456, email: kamara@tmkik.hu). Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljáráson együttműködési kötelezettség terheli.

Vásárló fogyasztói panaszával  fordulhat  a  TMKH Bonyhádi Járási Hivatalához (további információ: http://jarasinfo.gov.hu/ .
Fogyasztóként ezen felül  a jogvita  rendezését  az online  vitarendezési  fórumon  keresztül is eszközölheti: http://ec.europa.eu/odr.

7. Záró rendelkezések

Az ÁSZF követi a jelenleg hatályos jogszabályokat, annak megfelelően szabályozza a vevő és szolgáltató jogviszonyát, értelmezése során a magyar jogszabályok és a magyar nyelv az irányadó.

A jelen ÁSZF keretében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a BCaC.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 Kelt, Bonyhád,  2019. október 08.

 

1. sz. melléklet

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ILLÉS CSABA EV. 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 17-19., info@bcac.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3 A megfelelő jelölendő

BCaC online számítástechnikai és műszaki kereskedés +36 30 370 2073 info@bcac.hu Számítástechnikai és műszaki cikk kereskedés. Webshopunkan használt és új, szállítási sérült, csomagolás hiányos termékeket forgalmazunk. logo 7150 Bonyhád, Perczel Mór út 19.